Được sự cho phép của Ban giám hiệu nhà trường, vào 02 buổi sáng và chiều ngày thứ hai, ngày 9/4/2018, tổ  Hóa Sinh phối hợp Liên đội và Chi đoàn tổ chức hoạt động ngoại khóa “ ...